Invitasjon til 
5 ÅR med lovforslag om kjønnskvotering til styrene.

7 mars 2002 - 6 mars 2007: 
Hva hendte med ”Den store kvinnejakten” til styrene?

6 mars kl. 13.00 Håndverkeren, Oslo 
Mestersalen

CCD har i en årrekke analysert endringer i styresammensetning og ledelse i norske bedrifter. Høsten og vinteren 2006/2007 har vi fått en rekke henvendelser fra kvinner med tung ledererfaring som er overrasket over at de ikke har fått noen henvendelser om styreverv, til tross for sin omfattende erfaring fra næringslivet. Dette stemmer dårlig med en del av bildet som tegnes av nyrekruttering blant kandidater til styrene. I en omfattende undersøkelse som legger fram 6. mars har vi gått bak informasjonen om prosentvise endringer. I rapporten framlegges listinger av selskapene og for første gang også en dokumentasjon av hvordan endringer i styresammensetning og kvinneandel faktisk skjer. De fleste kommer til å bli overrasket over resultatet. Vi har også satt oss fore å forklare hvorfor framgangen er mer beskjeden enn forventet. Var ”den store kvinnejakten” en illusjon?

Program

5 år med arbeid for økt mangfold i styrer og ledelse i norsk næringsliv

13-13.15 
Registrering

13.15 
Statssekretær Frode Berge: Hvor langt har vi kommet i arbeidet? Perspektiver framover.

13.25- 15.10 
Var det nødvendig med lovfesting? 
Tilbakeblikk på kvinners representasjon i styrer og ledelse.

Hvordan ser situasjonen ut i mars 2007? 
Nye tall for kvinneandelen i næringslivet legges fram. 
Ved dr philos Marit Hoel CCD

Innlegg ved: 
Statssekretær Kjell Erik Øie

Kommentarer: 
LO-sekretær Trine Lise Sundnes LO 
Børsdirektør Bente Landsnes

15-10.-15.40 
Mingling med forfriskninger

15.40-17.00 
Norge, Norden og Europa 
I front eller i baktroppen for økt mangfold? 
Leder av panelet: Ingvild Myhre adm.dir. Network Norway 
Institusjoner, bedrifter og styreveteraner ser på utfordringene i Norge 
Innlegg ved: 
Gjensidige Forsikring v/direktør for Partnerutvikling: Anne Grete Ellingsen 
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås 
Mesta v/adm.dir Kyrre Olaf Johansen 
Folketrygdfondet ved adm.dir. Olaug Svarva 
Henrik Muller Hanssen, Grunder og adm.dir. Optimalprint.com 
Elisabeth Grieg Styreleder, Grieg-gruppen, nestleder i styret, Norsk Hydro 
Shell Norge v/ lisensdirektør Siv Berntsen

Kontakt før seminaret: 
Marit Hoel 
90167630

Tilbake til Events/Møter